top of page

Yêu cảm giác được yêu

1. Làm sao để biết bạn đang yêu một người, hay chỉ là yêu cảm giác mà họ mang lại? Rằng vì tớ rất thiếu thốn sự quan tâm, nên cậu là người khiến tớ cảm thấy được quan tâm nhiều nhất. Rằng bạn không nhầm giữa việc yêu người đó và yêu cuộc đời mới của mình mà họ mang lại.

Want to read more?

Subscribe to daihoctuhoc.com to keep reading this exclusive post.

1,810 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page