top of page

Một dự án như Đại Học Tự Học để thành công chắc chắc sẽ cần một khoản tài chính lớn về mặt dài hạn.

 

Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn sự đóng góp của cộng đồng khi giúp đỡ dự án phát triển một tầm nhìn mới cho nền giáo dục bởi người trẻ, vì người trẻ và cho người trẻ. 

 

Dù ít hay nhiều, chúng tôi đều rất cảm kích trước mọi tấm lòng ủng hộ dự án. 

Xin cảm ơn.

Sáng Lập Dự Án

Team Đại học tự học 

Câu chuyện về

Đại Học Tự Học

Đại Học Tự Học là dự án phi lợi nhuận, sinh ra với mục đích mang lại một hệ sinh thái và triết lý giáo dục đại học mới, nhấn mạnh những nguyên lý căn bản nhằm tạo động lực để đổi mới giáo dục bậc cao ở Việt Nam.

Dự án tin rằng:

  1. ​Học tập trước hết cần mang lại hạnh phúc cho người học.

  2. Đi học trên hết là vì bản thân, không phải vì bố mẹ, tấm bằng hay đám đông.

  3. Cách học tốt hơn hết là năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự khám phá.

  4. Kỹ năng sinh tồn cần hơn hết trong thế kỷ 21 là khả năng học tập suốt đời.

  5. ​Một nền giáo dục tốt hơn hết phải có tính khai phóng, giúp người học hiểu mình là ai, con người nghĩa là như thế nào, giá trị của truyền thống là gì, thế giới đang vận hành ra sao, và mình sẽ có vai trò gì trong đó.

​Đối tượng mà dự án tập trung hướng đến là các em học sinh cuối cấp 3, sinh viên (chủ yếu từ năm 1-năm 3) nhằm cung cấp một cơ sở kiến thức nền vững chắc trong các môn học nhân văn cốt lõi như Triết Học, Lịch Sử, Văn Học, Tâm Lý Học... , công với năng lực tư duy căn bản như Tư Duy Phản Biện, Tư Duy Sáng, Tư Duy Chiến Lược... và một tinh thần sống có động lực và có ý nghĩa hơn. 

Dự án dự định phát triển trong 3 giai đoạn:
 

  • Giai đoạn 1: Phát triển Đại Học Tự Học online trở thành hub thông tin tri thức lớn nhất trên Internet, đồng thời phát triển thư viện iLibrary trở thành nguồn học liệu tự học lớn nhất trên thế giới.

  • Giai đoạn 2: Phát triển chương trình học 1-2 năm, bao gồm 10-20 khoá học cơ bản nhất nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc cho các bạn học sinh, sinh viên trước khi bước vào học chuyên môn nghề nghiệp và bước vào đời. 

  • Giai đoạn 3: Kết hợp giữa Online + Offline, trở thành một trường đại học dự bị mới, giúp chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, thái độ sống cho học sinh, sinh viên trước khi bước vào môi trường nghề nghiệp.

bottom of page