Chỉ là một cái cớ

1. Thường cái gì bắt đầu một cuộc tình cũng sẽ là thứ kết thúc nó. Vì lối vào cũng thường là lối ra, cái gì sinh ra tình yêu cũng là thứ giết chết tình yêu. Điều gì khiến họ lại gần nhau cũng thường sẽ khiến họ rời xa nhau. Chúng ta đến bằng sự quan tâm, thì cũng đi bằng sự vô tâm.


Không chỉ là "Còn yêu, đâu ai rời đi" mà "Hết yêu, sao vẫn còn ở lại". Ít người muốn mãi một công việc, mãi một bộ quần áo, mãi một món ăn, nhưng rất nhiều người muốn 'mãi mãi một tình yêu'. Không ở đâu mà nhu cầu 'vô hạn' lại mạnh mẽ như khi yêu: Tình yêu mà có 'hạn sử dụng' nghĩa là biết chắc sẽ có ngày 'bỏ đi'. "Yêu nhau 3 tháng rồi mình gia hạn tiếp được không?": Nếu biết là không ra quả, sao lại phả