Các kỹ thuật sâu sắc của Thiền Vipassana (hay thiền minh sát tuệ) đều bắt nguồn từ Satipatthana Sutta, phương pháp dạy dỗ định hướng thực hành của Đức Phật trên bốn nền tảng của chánh niệm. 

 

Với Khóa học Chánh niệm, Joseph Goldstein mang đến cho bạn một loạt bài giảng giáo lý và thực hành hướng dẫn cốt lõi giúp chúng ta "nhìn trực tiếp vào bản chất của tâm trí và cơ thể, cách đau khổ được tạo ra, và cách chúng ta có thể thức tỉnh và tự do." 

 

Được thiết kế để bổ sung cho cuốn sách cùng tên của ông, như một công cụ độc lập để thực hành hàng ngày, hoặc cho bất cứ ai muốn đi sâu hơn vào chánh niệm

Mindfulness: Six Guided Practices for Awakening

 • Yêu Linh

 • SESSION ONE
  1. Introduction
  2. Mindfulness of the body
  3. Guided Practice: Mindfulness of the Body
  4. Mindfulness of the elements
  5. Guided Practice: Mindfulness of the Elements
  Total running time 58:01

   

  SESSION TWO

  1. Mindfulness of feelings

  2. Guided Practice: Mindfulness of Feelings

  3. Mindfulness of mind

  4. Guided Practice: Mindfulness of Mind

  Total running time 41:47

  SESSION THREE

  1. Mindfulness of thought
  2. Guided Practice: Mindfulness of Thought
  3. Guided Practice: Big Sky Mind

  Total running time 51:55

Đại Học Tự Học

Hỗ Trợ Chúng Tôi

​Link

​Nhận thông tin dự án

Trường Học

Điểm Báo

Thư Viện

​Dự Án

 • Black Facebook Icon

© 2019 by Đại Học Tự Học. All rights reserved.