top of page

Tạp chí Kinh doanh Harvard (tiếng Anh: Harvard Business Review) được xuất bản từ năm 1922 bởi Nhà xuất bản Trường Kinh doanh Harvard, trực thuộc Trường Kinh doanh Harvard. Tạp chí có số lượng độc giả lớn và nhiều người trong số đó là các nhà quản lý hay tư vấn cấp cao. Rất nhiều các thuật ngữ và khái niệm về quản trị kinh doanh như ''Toàn cầu hóa'' đã được xuất hiện lần đầu tiên trong các trang báo của tạp chí này.

 

 

[Mag] Harvard Business Review 2018 Full Year Issues

bottom of page