top of page

Tiểu Thuyết
 

 • 1982 - A Wild Sheep Chase (Read by Rupert Degas) [09:36:04]
 • 1985 - Hard-Boiled Wonderland and The End of the World (Read by Adam Sims & Ian Porter) [14:00:03]
 • 1987 - Norwegian Wood (Read by James Yaegashi) [13:22:15]
 • 1988 - Dance Dance Dance (Read by Rupert Degas) [12:45:24]
 • 1992 - South of the Border, West of the Sun
 • 1995 - The Wind up Bird Chronicle (Read by Rupert Degas) [26:06:59]
 • 1999 - Sputnik Sweetheart
 • 2002 - Kafka on the Shore (Read by Sean Barrett & Oliver Le Sueur) [19:05:51]
 • 2004 - After Dark (Read by Janet Song) [05:44:10]
 • 2007 - What I Talk about When I Talk about Running (Read by Ray Porter) [04:23:17]
 • 2009 - 1Q84 (Read by Marc Vietor, Allison Hiroto & Mark Boyett) [46:47:33]
 • 2014 - Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage (Read by Bruce Locke)  
 • 2017 – Killing Commendatore


Short Story Collections:

 

1993 - The Elephant Vanishes (Read by Rupert Degas, John Chancer, Tim Flavin, Teresa Gallagher, Mark Heenehan, Walter Lewis & Jeff Peterson) [10:31:57]
 

 • 01) The Wind-up Bird and Tuesday's Women
 • 02) The Second Bakery Attack
 • 03) The Kangaroo Communiqué
 • 04) On Seeing the 100% Perfect Girl One Beautiful April Morning
 • 05) Sleep
 • 06) The Fall of the Roman Empire, the 1881 Indian Uprising, Hitler's Invasion of Poland, and the Realm of Raging Winds
 • 07) Lederhosen
 • 08) Barn Burning
 • 09) The Little Green Monster
 • 10) Family Affair
 • 11) A Window
 • 12) TV People
 • 13) A Slow Boat to China
 • 14) The Dancing Dwarf
 • 15) The Last Lawn of the Afternoon
 • 16 The Silence
 • 17) The Elephant Vanishes

 

2000 - After the quake (Read by Rupert Degas, Teresa Gallagher & Adam Sims) [04:19:04] 
 

01) UFO in Kushiro

02) Landscape With Flatiron

03) All God's Children Can Dance

04) Thailand

05) Super-Frog Saves Tokyo

06) Honey Pie

 

2006 - Blind Willow, Sleeping Woman (Read by Patrick Lawlor & Ellen Archer) [12:39:25] 
 

 • 01) Introduction to the English Edition
 • 02) Blind Willow, Sleeping Woman
 • 03) Birthday Girl
 • 04) New York Mining Disaster
 • 05) Aeroplane: or, How He Talked to Himself as If Reciting Poetry
 • 06) The Mirror
 • 07) A Folklore for My Generation: A Prehistory of Late-Stage Capitalism
 • 08) Hunting Knife
 • 09) A Perfect Day for Kangaroos
 • 10) Dabchick
 • 11) Man-Eating Cats
 • 12) A "Poor Aunt" Story
 • 13) Nausea 1979
 • 14) The Seventh Man
 • 15) The Year of Spaghetti
 • 16) Tony Takitani
 • 17) The Rise and Fall of Sharpie Cakes
 • 18) The Ice Man
 • 19) Crabs
 • 20) Firefly
 • 21) Chance Traveler
 • 22) Hanalei Bay
 • 23) Where I'm Likely to Find It
 • 24) The Kidney-Shaped Stone That Moves Every Day
 • 25) A Shinagawa Monkey

 

Short Stories:

 

 • 1991 - The Little Green Monster (Read by Dana Ivey) [00:13:58] from: Selected Shorts: A Touch of Magic
 • 1999 - Thailand (Read by L.J. Ganser) [00:41:08] from: The Year's Best Fantasy and Horror: 16th Annual Collection

 

Thông tin thêm: Các tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt (Wiki)
 

 • Rừng Na Uy, Hạnh Liên và Hải Thanh dịch theo bản tiếng Anh của Alfred Birnbaum, Bùi Phụng hiệu đính, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1997.
 • Rừng Na Uy, Trịnh Lữ dịch theo bản tiếng Anh của Jay Rubin, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2006.
 • Biên niên ký chim vặn dây cót, Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2006
 • Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời, Cao Việt Dũng dịch theo bản tiếng Pháp có tham khảo bản gốc và bản tiếng Anh, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2007.
 • Kafka bên bờ biển, Dương Tường dịch theo bản tiếng Anh có tham khảo bản tiếng Pháp, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2007.
 • Sau nửa đêm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, 2007
 • Truyện ngắn Murakami Haruki, nghiên cứu và phê bình, Hoàng Long tuyển dịch và giới thiệu, Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 • Người tình Sputnik, Ngân Xuyên dịch theo bản tiếng Anh, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2008
 • Ngầm, Trần Đĩnh dịch, Nhã Nam và Nhà xuất bản Sài Gòn, 2009
 • Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới, Lê Quang dịch, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2010
 • Nhảy Nhảy Nhảy, Trần Vân Anh dịch theo bản tiếng Anh, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội, 2011
 • 1Q84 (trọn bộ 3 tập), Lục Hương dịch theo bản tiếng Hoa, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội, 2012
 • Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương, Uyên Thiểm (Lương Việt Dũng) dịch, Nhã Nam phát hành 2014
   

Các tập truyện ngắn do Phạm Vũ Thịnh dịch và Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành:

 • Ngày đẹp trời để xem Kangaroo (18 truyện)
 • Đom đóm
 • Sau cơn động đất
 • Người Ti-vi (14 truyện)
 • Bóng ma ở Lexington (14 truyện)

[Audio+Ebook] [Collection] Haruki Murakami

bottom of page