top of page

Bài giảng 1: Nietzsche như một huyền thoại và người tạo huyền thoại

Bài giảng 2: Nietzsche về Sự thật và Nói dối

Bài giảng 3: Nietzsche với tư cách là bậc thầy của sự nghi hoặc và nhà phi đạo đức

Bài giảng 4: Nietzsche: Cái chết của Chúa

Bài giảng 5: Nietzsche: Sự tái sinh vĩnh cửu

Bài giảng 6: Nietzsche: Ý chí quyền lực

Bài giảng 7: Nietzsche như một nghệ sĩ

Bài giảng 8: Hậu duệ của Nietzsche

 

Transcript & Outline khóa học: Link

[Video] Nietzsche và Hoàn cảnh Hậu hiện đại

bottom of page