top of page

[Ebook kèm Audiobook]

 

"Cứu! Học sinh của tôi không thể viết!"
 

Tại sao bạn cần một cuộc cách mạng viết trong lớp học của bạn và làm thế nào để dẫn nó.
 

Cuộc Cách mạng Viết (TWR) cung cấp một phương pháp giảng dạy rõ ràng mà bạn có thể sử dụng bất kể chủ đề hoặc cấp lớp bạn dạy. Mô hình này, còn được gọi là The Hochman Method, đã chứng minh rất nhiều lần rằng nó có thể biến các tay viết yếu thành những người có khả năng truyền đạt mạnh mẽ bằng cách tập trung vào các kỹ thuật cụ thể phù hợp với nhu cầu của họ và cung cấp cho họ những phản hồi có mục tiêu.
 

Tuy nhiều sinh viên phải đối mặt với những thách thức gần như Không thể vượt qua, TWR có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Và phương pháp không chỉ cải thiện kỹ năng viết. Nó cũng giúp:
 

  • Tăng cường đọc hiểu
  • Cải thiện kỹ năng tổ chức và học tập
  • Nâng cao khả năng nói
  • Phát triển khả năng phân tích
     

TWR là một phương pháp giảng dạy nội dung cũng như một phương pháp dạy viết. Không có phần bài tập viết riêng và không có chương trình giảng dạy viết riêng. Thay vào đó, giáo viên của tất cả các môn học tích hợp các chiến lược và hoạt động của TWR đối với chương trình giảng dạy hiện tại của họ và đưa chúng vào nội dung hướng dẫn của họ.
 

Nhưng có lẽ điều mang tính cách mạng nhất về phương pháp TWR là nó giải ảo việc học viết tốt. Nó phá vỡ quá trình viết thành các phần có thể quản lý được và sau đó cho sinh viên thực hành các khối họ cần, liên tục, trong khi vừa học nội dung.

[Audio+Ebook] The Writing Revolution

bottom of page