top of page

Malcolm Gladwell là cây bút tại tờ New Yorker, nơi ông đã làm việc từ năm 1996. Ông là tác giả của năm cuốn sách phi hư cấu về xã hội học, tâm lý học, tâm lý xã hội : Điểm Bùng Phát: Làm thế nào những điều nhỏ bé tạo nên khác biệt lớn lao?(2000); Trong Chớp Mắt: Sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ (2005); Những Kẻ Xuất Chúng: Cái nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành công (2008); Chú Chó Nhìn Thấy Gì: Lật tẩy những góc khuất trong cuộc sống xã hội (2009) - đây là một tập hợp của các bài báo Malcolm tâm đắc nhất; và David và Goliath: Cuộc đối đầu kinh điển và nghệ thuật đốn ngã những gã khổng lồ (2013).

 

Tất cả năm cuốn sách đều trở thành Best-Seller - nằm trong danh sách Bán Chạy Nhất của The New York Times.

 

Điểm bùng phát được gọi tên là một trong những cuốn sách hay nhất trong thập niên của A.V.Club và tờ The Guardian. Năm 2005, tạp chí Time gọi tên Gladwell là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. David Leonhardt, trong tờ New York Times Book Review, viết rằng "Malcolm Gladwell gần như là một tài năng bậc nhất tồn tại ngày nay." Trong một bài đánh giá về Podcast nổi tiếng của Gladwell, Revisionist History, tờ News & Observer viết: “Nếu tồn tại một thứ như gen kể chuyện, Gladwell có một số đột biến DNA siêu tiến hóa. Anh ta có thể là người kể chuyện hay nhất trên hành tinh. ”

 

Giới Thiệu Khóa Học: Sốt cà chua. Tội phạm. Các hậu vệ. Nhờ Malcolm Gladwell, những chủ đề bình thường này đã giúp hàng triệu độc giả ngấu nghiến những ý tưởng phức tạp như kinh tế học hành vi và dự đoán hiệu suất. Bây giờ, bậc thầy kể chuyện nổi tiếng và tác giả bán chạy nhất của cuốn Trong Chớp Mắt và Điểm Bùng Phát đang lần đầu tiên truyền thụ lại những ngón nghề của mình.

 

Hãy học cách tạo ra những câu chuyện hấp dẫn bằng cách tìm hiểu nghệ thuật Malcolm nghiên cứu các chủ đề, xây dựng nhân vật hàng và đưa những ý tưởng lớn vào những câu chuyện tuy đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ.

[KH Video] Malcolm Gladwell Teachs Writing

 • Yêu Linh

 • 01

  Introduction

  Meet your instructor—best-selling author and longtime New Yorker staff writer, Malcolm Gladwell. Malcolm outlines what he has planned for your class and reflects on the idea of writing as a calling.

   

  02

  Structuring Narrative: The Imperfect Puzzle

  Malcolm likes an imperfect argument—the perfect argument is too obvious. Learn how Malcolm builds an open-ended puzzle into his story, “The Ketchup Conundrum.”

   

  03

  Holding Readers: Tools for Engagement

  Data is a big part of Malcolm’s stories. Learn three ways Malcolm helps readers digest data and engage with complex ideas in his writing.

   

  04

  Holding Readers: Controlling Information

  Learn how to use surprises, guessing games, and suspense to invite readers into your story.

   

  05

  Research

  Malcolm shares his guiding principles to uncovering a good idea for a story through research.

   

  06

  Selecting the Story

  What makes a story worth pursuing? Malcolm talks through his criteria for spotting a unique story and the first steps of story development.

   

  07

  Developing the Story

  Learn how Malcolm grows the idea of a story, and how he tests new ideas with family and friends.

   

  08

  Developing the Story: Analogous Worlds

  Using David and Goliath and “What the Dog Saw,” Malcolm teaches you how to look for patterns and draw connections between seemingly disparate ideas.

   

  09

  Interviewing

  The interview is the critical foundation for developing character in nonfiction. Malcolm teaches you how to conduct an interview to uncover what is uniquely interesting about your subject.

   

  10

  Characters: Descriptions

  Malcolm breaks down two pieces of his own writing—one written for The New Yorker and one for a medical journal—to illustrate how he brings a new character to life.

   

  11

  Characters: World Building

  If you could choose to describe a character by the way they look, or by what they keep in their bedroom, Malcolm says to choose the bedroom. Learn how to use the setting and action around a character to build their personality.

   

  12

  Character Case Study: "The Pitchman"

  Malcolm believes that when you reveal story is just as important as what that story is. He explains this idea with an in-depth look at one of his favorite characters, late-night television pitchman Ron Popeil.

   

  13

  Structuring Language

  Learn how Malcolm uses sentence length and punctuation to guide readers through a sophisticated idea.

   

  14

  Jargon

  Using a New Yorker article he wrote about a company testing out a new drug, Malcolm demonstrates how to employ jargon to hook your readers.

   

  15

  Tone and Voice

  Malcolm explains how to calibrate your tone for your readership using examples from his book David and Goliath and his own public speaking Q&As.

   

  16

  Humor and Melancholy

  Malcolm feels that restraint is essential in the production of real emotion. Learn how to introduce humor and melancholy to form deep connections with your readers.

   

  17

  Case Study: Language and Emotion in "Something Borrowed"

  Using his essay “Something Borrowed” as an example, Malcolm demonstrates how to use language and emotion to build a powerful narrative.

   

  18

  Titles

  For Malcolm, a title is the ultimate attention-grabber. Learn how to write powerful titles that will speak to your reader's emotions.

   

  19

  Drafts and Revisions

  Getting a piece of writing to a finished state is a process. Malcolm walks you through his approach, from first draft to final polishing.

   

  20

  When Your Story Enters the World

  Once your story is published, the world will respond. Learn Malcolm’s tips for promoting your work, dealing with critics, and what to do when readers misinterpret your intent.

   

  21

  Working as a Writer

  Learn Malcolm’s advice for aspiring writers, including how to launch and maintain your career as a professional writer.

   

  22

  How to Read

  Malcolm believes that you can’t become a great writer without being a great reader. Learn Malcolm’s strategies for critical reading.

   

  23

  Who to Read

  Malcolm breaks down the strengths of some of his favorite writers: Lee Child, David Epstein, Michael Lewis, and Janet Malcolm.

   

  24

  Conclusion: A Theory of Other Minds

  Malcolm delivers his parting words about the true intent of nonfiction writing.

bottom of page