Nietzsche và Hoàn cảnh Hậu hiện đại: 8 bài giảng, Tiến Sĩ Rick Roderick


Bài giảng 1: Nietzsche như một huyền thoại và người tạo huyền thoại


Bài giảng 2: Nietzsche về Sự thật và Nói dốiBài giảng 3: Nietzsche với tư cách là bậc thầy của sự nghi hoặc và nhà phi đạo đức


Bài giảng 4: Nietzsche: Cái chết của Chúa

Bài giảng 5: Nietzsche: Sự tái sinh vĩnh cửu

Bài giảng 6: Nietzsche: Ý chí quyền lực

Bài giảng 7: Nietzsche như một nghệ sĩ

Bài giảng 8: Hậu duệ của Nietzsche


Outline Khóa Học: Nietzsche and the Postmodern Condition (1991)

Toàn bộ bài giảng trên Youtube kèm Transcript: Link


132 views0 comments

Recent Posts

See All

Đại Học Tự Học

Hỗ Trợ Chúng Tôi

​Link

​Nhận thông tin dự án

Trường Học

Điểm Báo

Thư Viện

​Dự Án

  • Black Facebook Icon

© 2019 by Đại Học Tự Học. All rights reserved.