Khám phá Triết học Khổng Tử: 6 Tuần, Đại học Công nghệ NanyangNho giáo có đồng nghĩa với văn hóa Trung Quốc không? Mặc dù có thể hơi quá khi đánh đồng giữa chúng, không có gì nghi ngờ rằng Nho giáo tràn ngập mọi cấp độ của văn hóa và xã hội Trung Quốc. Đúng là các truyền thống khác như Đạo giáo và Phật giáo cũng đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa; tuy nhiên, Nho giáo vẫn là trung tâm của sự hình thành trí tưởng tượng của Trung Quốc.


Ảnh hưởng của Nho giáo mở rộng ra ngoài Trung Quốc đến Đông Á và thông qua di cư và khuếch tán văn hóa, tới các khu vực khác trên thế giới. Nho giáo truy gốc về những lời dạy của Khổng Tử. Điều gì làm cho Khổng Tử trở nên đặc biệt và ông đã dạy gì? Khóa học này sẽ khám phá một số khái niệm chính trong triết học Nho giáo.


Phần lớn các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào Luận ngữ của Khổng Tử, văn bản nền tảng của trí tuệ Nho giáo, mặc dù không thể không đề cập tới sự phát triển sau này của truyền thống Nho giáo. Chúng tôi sẽ cố gắng đặt triết lý Nho giáo trong bối cảnh riêng của nó và để đưa ra ý nghĩa đương đại của nó.


Nho giáo là một truyền thống sống. Sức sống của nó không chỉ liên quan đến xã hội Trung Quốc mà còn góp phần đáp ứng những thách thức toàn cầu đang đối mặt với thế giới ngày nay. Không có sự đòi hỏi chuyên môn nào dành cho khóa học này, ngoài sự quan tâm sâu sắc đến truyền thống và văn hóa Trung Quốc, và sự sẵn sàng tìm hiểu Luận ngữ của Khổng Tử.


Nội dung: