Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện iLibrary

1. Tải File

Với những File đòi Password, bạn hãy sử dụng Mật Khẩu được gửi qua Email. Để đảm bảo độ an toàn của dữ liệu, vui lòng tuyệt đối KHÔNG CHIA SẺ mật khẩu cho bất kỳ ai.

Bạn có thể chọn 3 cách để tải File:

Cách 1: Tải trực tiếp.

Cách 2: Cài trình Mega trên máy tính. Khi bạn ấn nút tải, File sẽ tự động đồng bộ vào Folder của ứng dụng Mega trên File Explorer (PC)/ Finder (MAC).

Cách 3: Chuyển nhập tới Mega Cloud. Lưu trữ File vào Cloud để thuộc sở hữu của bạn (Phải tạo mới tài khoản Mega nếu chưa có) và tải về bất cứ khi nào cần sau này.

2. Xem File Online

Trên Máy Tính:

Với 3 Loại File có đuôi PDF, MP3, MP4, bạn có thể xem trực tiếp trên trình duyệt.

Trên Điện Thoại:

Với Android hoặc IOS, bạn hãy vào Playstore/Appstore để tải App Mega, tạo tài khoản mới và xem các File PDF, MP3, MP4 trực tiếp, mặc dù có thể sẽ load hơi lâu.