top of page

Academic English: Writing Specialization 4 Khóa Free Từ Đại học California, Irvine

Khóa số 1: Ngữ pháp và dấu câu


Bạn có cần ôn lại ngữ pháp tiếng Anh? Bạn đã quên ngữ pháp mà mình đã từng được dạy? Nếu vậy, thì đâu là một khóa học hoàn hảo dành cho bạn.


Khóa học đầu tiên trong series về kĩ năng viết học thuật là một khóa học dạo đầu về một số công cụ cần có để có thể viết tốt. Nó sẽ chuẩn bị cho bạn theo học 3 khóa còn lại. Bạn sẽ cần khoảng 10 tiếng để hoàn thành khóa học đầu tiên này. Viết là một kỹ năng và để thành thạo một kĩ năng, bạn cần là phải thực hành.

Trong khóa học này, bạn sẽ xem những video bài giảng ngắn và sau đó thực hành và thảo luận những gì bạn đã học. Hãy đảm bảo rằng mình ghi chép tốt và sử dụng forum để đặt câu hỏi. Nhờ thế bạn sẽ có thể nhớ những quy tắc bạn học trong khóa học này khi bạn bắt đầu viết luận trong khóa tiếp theo.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

- Xác định đúng thời của động từ để sử dụng

- Sử dụng dấu phẩy một cách hiệu quả

- Tận dụng một số kiểu câu khác nhau

- Viết tiếng Anh hiệu quả hơn

Nội dung khóa học:

Tuần 1: Giới thiệu

Tuần 2: Thời động từ và Liên tử

Tuần 3: Câu ghép và câu phức

Tuần 4: Dấu phẩy, cấu trúc xong hành và các loại câu


Khóa số 2: Bắt đầu với viết luận

Đây là khóa số 2 trong series về Tiếng Anh Học Thuật: Luyện Viết. Bằng cách giới thiệu cho bạn 3 kiểu viết luận học thuật, khóa học này đặc biệt sẽ giúp bạn làm bài tập khi học đại học. Tuy nhiên bất kì ai muốn cải thiện kĩ năng viết của mình đều sẽ học được nhiều điều từ khóa học này.

Sau khi hoàn thành khóa học này bạn sẽ có thể:

- Tạo ra một luận đề hiệu quả cho bài luận của bạn

- Lập dàn bài và viết các bài luận so sánh/đối chiếu, nguyên nhân/kết quả, và lập luận

- Viết những đoạn thân bài được phát triển ý tốt

Nội dung khóa học:

Tuần 1: Giới thiệu về viết luận

Tuần 2: Viết bài luận so sánh/đối chiếu

Tuần 3: Viết bài luận nguyên nhân/kết quả

Tuần 4: Viết bài luận lập luận 


Khóa số 3: Viết nâng cao


Đây là khóa số 3 trong series về Tiếng Anh Học Thuật: Luyện Viết. Bằng việc nâng cao khả năng viết học thuật của bạn, khóa học này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho các bài tập khi học đại học.

Sau khi hoàn thành khóa học này bạn sẽ có thể:

- Lập dàn ý và viết một bài luận phức tạp hơn

- Nhận diện đạo văn và cách để khôgn mắc phải nó

- Đọc và phân tích một vài bài báo để đưa ra ý kiến của mình về một chủ đề

- Tạo ra những kết nối giữa một vài bài báo

- Hình thành luận đề từ bài đọc của mình

- Sử dụng nguồn hiệu quả khi viết luận

Nội dung khóa học:

Tuần 1: Giới thiệu về bài luận lập luận nâng cao

Tuần 2: Tránh đạo văn

Tuần 3: Bài luận tổng hợp

Tuần 4: Bài luận tập hợp (Documented Essay)


Khóa số 4: Giới thiệu về nghiên cứu để viết luận


Đây là khóa cuối trong trong series về Tiếng Anh Học Thuật. Kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể hoàn thành mọi bước để chuẩn bị cho một bài nghiên cứu. 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

- Chọn chủ đề nghiên cứu phù hợp cho lớp học đại học

- Viết dàn ý chi tiết cho một bài nghiên cứu

- Tìm nguồn tài liệu cho bài nghiên cứu

- Ghi chép và sắp xếp ghi chú cho nghiên cứu

- Sử dụng giọng văn và ngôn ngữ học thuật phù hợp

- Ghi chép nguồn bằng cách tạo ra danh sách trích dẫn theo mẫu MLA

- Tránh đạo văn nguồn tham khảo của bạn

Nội dung khóa học:

Tuần 1: Giới thiệu về nghiên cứu

Tuần 2: Làm nghiên cứu và chuẩn bị bài nghiên cứu

Tuần 3: Ngôn ngữ khi viết bài nghiên cứu

Tuần 4: Bàn về trích nguồn và định dạng

83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page