Academic English: Writing Specialization 4 Khóa Free Từ Đại học California, Irvine

Khóa số 1: Ngữ pháp và dấu câu


Bạn có cần ôn lại ngữ pháp tiếng Anh? Bạn đã quên ngữ pháp mà mình đã từng được dạy? Nếu vậy, thì đâu là một khóa học hoàn hảo dành cho bạn.


Khóa học đầu tiên trong series về kĩ năng viết học thuật là một khóa học dạo đầu về một số công cụ cần có để có thể viết tốt. Nó sẽ chuẩn bị cho bạn theo học 3 khóa còn lại. Bạn sẽ cần khoảng 10 tiếng để hoàn thành khóa học đầu tiên này. Viết là một kỹ năng và để thành thạo một kĩ năng, bạn cần là phải thực hành.

Trong khóa học này, bạn sẽ xem những video bài giảng ngắn và sau đó thực hành và thảo luận những gì bạn đã học. Hãy đảm bảo rằng mình ghi chép tốt và sử dụng forum để đặt câu hỏi. Nhờ thế bạn sẽ có thể nhớ những quy tắc bạn học trong khóa học này khi bạn bắt đầu viết luận trong khóa tiếp theo.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

- Xác định đúng thời của động từ để sử dụng

- Sử dụng dấu phẩy một cách hiệu quả

- Tận dụng một số kiểu câu khác nhau

- Viết tiếng Anh hiệu quả hơn

Nội dung khóa học:

Tuần 1: Giới thiệu

Tuần 2: Thời động từ và Liên tử

Tuần 3: Câu ghép và câu phức

Tuần 4: Dấu phẩy, cấu trúc xong hành và các loại câu

Linkhttps://www.coursera.org/learn/grammar-punctuation