#16: Gửi Baobao - Làm sao để thôi trì hoãn?Làm sao để thôi trì hoãn bây giờ? (huhu) Mình chẳng bao giờ bắt tay vào làm ngay lập tức thứ công việc mà mình phải làm cả (híc) Thậm chí ngay cả việc ăn cũng thế (haiz). Phải làm sao đây huhu :((((

-----------

Alo Baobao!!! Nghe rõ trả lời, đây là Tiệm gỡ rối.


Giờ tưởng tượng bạn có một cái mác “trì hoãn”, trì hoãn cho mọi việc: học, đọc, làm, đi, ăn hay lăn thôi cũng trì hoãn.


Bây giờ bóc vế sau ra, vẫn để “trì hoãn” nhé (vì người ta thích và cảm thấy thân thuộc cái mác này lắm, bóc ra rất khó).


Dán vào chỗ vừa rồi chữ “lười”, “ngồi”, “ngủ”. Chúng ta có:


“trì hoãn việc lười”,

“trì hoãn việc ngồi”,

“trì hoãn việc ngủ”,

v.v...