top of page

Choose your pricing plan

 • Thành Viên Bạc

  500₫
   
  Valid for 6 months
  • Không Giới Hạn Audiobooks
  • Không Giới Hạn Magazines
  • Điểm Báo Hàng Tuần
  • Thư Viện Học Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ôn Thi)
  • Giới Thiệu Sách Hàng Tuần
  • Tư Vấn Sách Và Khoá Học
 • Best Value

  Thành Viên Vàng

  700₫
   
  Valid for 6 months
  • Không Giới Hạn Ebooks
  • Không Giới Hạn Audiobooks
  • Không Giới Hạn Magazine
  • Không Giới Hạn Khoá Học Audio
  • Không Giới Hạn Khoá Học Video
  • Thư Viện Học Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ôn Thi)
  • Điểm Báo Hàng Tuần
  • Giới Thiệu Sách Hàng Tuần
  • Tư Vấn Sách Và Khoá Học
 • Người Bảo Trợ

  49.000₫
  Every month
  Valid for 3 months

  Explore the Collection

  I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.
  Let your users get to know you.

  bottom of page