top of page

Choose your pricing plan

 • Thành Viên Bạc

  500₫
  Valid for 6 months
  • Không Giới Hạn Audiobooks
  • Không Giới Hạn Magazines
  • Điểm Báo Hàng Tuần
  • Thư Viện Học Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ôn Thi)
  • Giới Thiệu Sách Hàng Tuần
  • Tư Vấn Sách Và Khoá Học
 • Best Value

  Thành Viên Vàng

  700₫
  Valid for 6 months
  • Không Giới Hạn Ebooks
  • Không Giới Hạn Audiobooks
  • Không Giới Hạn Magazine
  • Không Giới Hạn Khoá Học Audio
  • Không Giới Hạn Khoá Học Video
  • Thư Viện Học Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ôn Thi)
  • Điểm Báo Hàng Tuần
  • Giới Thiệu Sách Hàng Tuần
  • Tư Vấn Sách Và Khoá Học
bottom of page